Available courses

MobileApp Lập trình đa nền tảng

MobileApp Lập trình đa nền tảng

Khoá học này giúp người học tạo ra một bộ công cụ đa nền tảng hiện...
Course

Khoa Luan Khoá luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Khoa Luan Khoá luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Course

NLHĐH Nguyên lý Hệ điều hành

NLHĐH Nguyên lý Hệ điều hành

Học phần Nguyên lý hệ điều hành là học phần bắt buộc, nằm trong kh...
Course

INT4008 Quản trị Windows Server

INT4008 Quản trị Windows Server

Học phần Quản trị Windows Server cung cấp cho sinh viên kiến thức ...
Course

MTLTTQ Môi trường lập trình trực quan

MTLTTQ Môi trường lập trình trực quan

Windows Presentation Foundation hay gọi tắt là WPF – là một nền tả...
Course

PMMNM Phần mềm mã nguồn mở

PMMNM Phần mềm mã nguồn mở

Môn học giới thiệu về ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở; cách lập trì...
Course

XLA Xử lý ảnh

XLA Xử lý ảnh

Course

Tin học ƯD Tin Học Ứng Dụng

Tin học ƯD Tin Học Ứng Dụng

Giúp các bạn hiểu hơn về các phần mềm Word. Exel, PowerPont và ...
Course

LTCB Khóa Học Lập Trình Căn Bản

LTCB Khóa Học Lập Trình Căn Bản

Môn Lập Trình Căn Bản cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản...
Course

MAG2002: Xác suất - Thống kê và Ứng dụng

MAG2002: Xác suất - Thống kê và Ứng dụng

Xác suất - Thống kê và Ứng dụng là một trong những học phần th...
Course

Exam THƯD Thi Tin học ứng dụng

Exam THƯD Thi Tin học ứng dụng

Course

Exam1 Thi: Xác suất thống kê

Exam1 Thi: Xác suất thống kê

Course